Hrvatski sabor kulture

Dobro došli!

O nama

Hrvatski sabor kulture utemeljen je na stoljetnoj tradiciji i kontinuitetu kulturno-umjetničkog amaterizma čiji počeci sežu u sredinu 19 stoljeća. Naime, davne 1858. u Karlovcu je počelo djelovati Društvo karlovačkih pjevača koje deset godina kasnije nastupa pod imenom Prvo hrvatsko pjevačko društvo "Zora".

Potreba za udruživanjem amaterskih kulturno-umjetničkih organizacija zbog međusobne suradnje i koordinacije iskazana je 1875. godine kada je desetak tadašnjih zborova osnovalo Hrvatski pjevački savez. Ulogu tog saveza, proširenu na sve amaterske kulturno umjetničke djelatnosti, preuzet će nakon Drugog svjetskog rata Savez kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske osnovan 1948. godine. On će djelovati do 1955. godine kada će nastaviti s radom pod nazivom Prosvjetni sabor Hrvatske sve do 1983. Od te godine do 1991. djeluje kao Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, a od 1991. do danas kao Hrvatski sabor kulture.

Današnji Hrvatski sabor kulture savez je udruga i krovna organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj. Čini ga12 županijskih zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih društava i udruga, Gradski savez KUD-ova grada Kutine, KC Pešćenica – Zagrebačka scena kazališnih amatera, Savez Čeha u RH, Zajednica puhačkih orkestara Splitsko-dalmatinske županije, Zajednica KUU gradaSiska, Zajednica puhačkih orkestara Primorsko-goranske županije, Savez amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje, Udruga puhačkih orkestara sjeverne i srednje Dalmacije, te kulturno-umjetnička društva i udruge iz županija u kojima zajednice još nisu osnovane. Sveukupno, Hrvatski sabor kulture u svoje okrilje okupio je 929 udruga, odnosno 2080 sekcija s više od 80.000 članova (291 folklorni ansambl, 207 dječjih folklornih ansambala, 271 izvornu folklornu skupinu, 50 plesnih ansambala, 228 kazališnih skupina, 77 likovnih udruga/sekcija, 45 literarnih sekcija, 137 puhačkih orkestara, 13 mandolinskih orkestara, 117 tamburaških orkestara, 182 tamburaška sastava, 235 pjevačkih zborova, 130 malih vokalnih sastava, 97 izvornih malih vokalnih sastava). Također, danas ubraja u članstvo i 57 fizičkih osoba budući da Hrvatski sabor kulture, temeljem novog usvojenog Statuta, od 2015. godine u svoje članstvo udružuje i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom izvan udruga.
Da bi se nastavio spomenuti kontinuitet te dalje razvijao kulturno-umjetnički amaterizam, a poglavito njegova kvaliteta u Republici Hrvatskoj, djelatnosti Hrvatskog sabora kulture kao krovne udruge usmjerene su na sljedeće poslove i zadatke: Organiziranje tečajeva i seminara za stručno usavršavanje i osposobljavanje stručnih voditelja amaterskih kulturno-umjetničkih udruga: zborovođa, dirigenata puhačkih ili tamburaških orkestara, koreografa, voditelja kazališnih i plesnih skupina i sl. Poticanje stvaralaštva za zborove i orkestre: raspisivanje natječaja za nova djela za puhačke i tamburaške orkestre te pjevačke zborove. Razvijanje nakladničke djelatnosti: tiskanje nagrađenih skladbi te knjiga iz edicije „Hrvatske narodne nošnje" i „Hrvatski narodni plesovi". Pružanje stručne i organizacijske pomoći pri oživljavanju rada neaktivnih županijskih zajednica i udruga te osnivanju novih u županijama gdje ih nema.Rad na daljnjoj izgradnji cjelovitog ustroja hrvatskog kulturno-umjetničkog amaterizma na cijelom području Republike Hrvatske.Priređivanje manifestacija državnog značenja na razini države, na kojima se predstavljaju i vrednuju najbolja ostvarenja amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva (susreti pjevačkih zborova, puhačkih i tamburaških orkestara, kazališnih, folklornih, plesnih ansambala, vokalnih, likovnih i književnih skupina te pojedinaca). Organiziranje gostovanja najboljih ansambala i sekcija u RH. Međunarodnu kulturnu suradnju - Izbor najboljih amaterskih ansambala za sudjelovanje na međunarodnim festivalima i suradnja sa sličnim europskim kulturnim udrugama („AMATEO“ Europska mreža za aktivnu participaciju u kulturnim aktivnostima, AITA/IATA, nacionalne organizacije zakulturu Republike Češke, Mađarske, Slovačke, Slovenije, …).

Redovnu i programsku djelatnost Hrvatskog sabora kulture u znatnoj mjeri osigurava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske kojemu se zahvaljujemo kao i svim njegovim djelatnicima.

dopustite da Vas pozovemo na učlanjenje u Hrvatski sabor kulture, krovnu organizaciju hrvatskog kulturno-umjetničkog amaterizma s tradicijom dugom 70 godina, koja je u svoje okrilje okupila je okupio 970 udruga, odnosno 1657 sekcija s više od 80.000 članova (293 folklorna ansambla, 238 dječjih folklornih ansambala, 296 izvornih folklornih skupina, 59 plesnih ansambala, 251 kazališnu skupinu, 88 likovnih udruga/sekcija, 53 literarne sekcije, 128 puhačkih orkestara, 17 mandolinskih orkestara, 111 tamburaških orkestara, 198 tamburaška sastava, 245 pjevačkih zborova, 128 malih vokalnih sastava, 134 izvornih malih vokalnih sastava). Također, danas ubraja u članstvo i 148 fizičkih osoba budući da Hrvatski sabor kulture, temeljem novog usvojenog Statuta, od 2015. godine u svoje članstvo udružuje i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom izvan udruga.

Unapređenje kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj postižemo organizacijom svakogodišnjih seminara i susreta (festivala) na nacionalnom nivou te nakladničkom djelatnošću. Tijekom tekuće godine organizirat ćemo desetak seminara i radionica (besplatnih za naše članice) za stručno usavršavanje i osposobljavanje voditelja amaterskih kulturno-umjetničkih udruga - zborovođa, voditelja malih vokalnih sastava, dirigenata puhačkih i tamburaških orkestara, koreografa, voditelja i članova kazališnih i suvremenih plesnih skupina te književnih i likovnih stvaratelja.

U području manifestacija od državnog značaja, naše članice pozvane su da izbore svoja sudjelovanja na naših ukupno 10 nacionalnih manifestacija tijekom 2018. godine:

Razglednica 7 kulturno-umjetničkog amaterizma RH, Zagreb, 6. svibnja

58. Festival hrvatskih kazališnih amatera

32. Susret hrvatskih puhačkih orkestara

29. Susret hrvatskih plesnih ansambala

37. Susret hrvatskih zavičajnih književnika

51. Susret hrvatskih pjevačkih zborova

25. Susret hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina

34. Susret likovnih stvaralaca

15. Susret hrvatskih malih vokalnih sastava

25. Susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava

Detaljan kalendar svih aktivnosti HSK-a u 2018. godini pronađite na dnu ove stranice ili u podizborniku O nama/Kalendar HSK-a.

Osim sudjelovanja na našim seminarima, susretima i festivalima podsjećamo Vas i na druge pogodnosti članstva u Hrvatskom saboru kulture: iznimno povoljna notna, kazališna, plesna, etnografska, etnomuzikološka i druga tiskana izdanja HSK, dodjeljivanje diploma i povelja članicama, znatno povoljnije naknade za korištenje glazbe na nastupima amaterskih udruga te na oslobođenje od plaćanja spomenute naknade za izvedbe isključivo tradicionalnih djela u izvornom obliku temeljem Ugovora HDS-ZAMP-a i Hrvatskog sabora kulture. Članstvo u HSK-a omogućuje Vam da, temeljem gornjeg Ugovora, sa HDS ZAMP-om zaključite ugovor o javnom korištenju glazbenih djela na vašim nastupima, natjecanjima, susretima i smotrama u Vašoj organizaciji po znatno povoljnijim naknadama. Članice HSK-a mogu koristiti i novootvoreni "Info ured članica HSK-a" što im omogućuje besplatno korištenje uredske infrastrukture u poslovnim prostorijama HSK-a u Ulici kralja Zvonimira 17 u Zagrebu, svakim radnim danom od 8-16 sati, uz obveznu prethodnu rezervaciju termina korištenja na kontakt telefon 01/4618-825 ili prodaja@hrsk.hr. Za više informacija o specifičnim djelatnostima unutar HSK-a, odnosno za stručnu i organizacijsku pomoć možete kontaktirati i konzultirati naše stručne suradnike, mailom te telefonom:

a) kazališni, književni i likovni amaterizam - gđa. Martina Brumen, mag. educ. croat., kazaliste@hrsk.hr ili 01/4556-879,

b) folklor i suvremeni ples – gđa. Valentina Dačnik, prof., ples@hrsk.hr ili 01/4556-877,

c) vokalna glazba i puhački orkestri – gđa. Srđana Vrsalović, prof., glazba@hrsk.hr ili 01/4621-737,

d) tamburaški amaterizam i odgovorna osoba HSK-a – gosp. dr. sc. Dražen Jelavić, tajnik@hrsk.hr ili 01/4556-885,

e) u vezi prodaje notnih i svih drugih izdanja HSK, administracije, evidencije članstva te izrade diploma – gosp. Davor Tonklin, mag. oec., prodaja@hrsk.hr ili 01/4618-825.

Kako biste stekli uvjete za participiranje u spomenutim kulturnim programima, pozivamo Vas da se učlanite u Hrvatski sabor kulture (godišnja članarina 350,00 kn bez obzira o broju sekcija unutar KUD-a) budući da smo po ustrojstvu udruga koja se jednim dijelom financira i iz članarine svojih članova.

Za učlanjenje udruge ili druge pravne osobe u HSK-a ispunite word dokumente koje ćete pronaći na linkovima ODLUKA O ČLANSTVU i UPITNIK. Ispunjenu odluku o članstvu, upitnik, biografiju udruge/pravne osobe i presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o upisu udruge u Registar udruga RH (za pravne osobe koje nisu udruge, potrebno je dostaviti rješenje njima nadležnog ureda) dostavite Hrvatskom saboru kulture, koji će Vam potom izdati uplatnicu za članarinu. Uplatom članarine i temeljem Odluke Hrvatskog sabora kulture o udruživanju postajete njegovom članicom za što se izdaje Potvrda o članstvu.

U županijama u kojima postoje Zajednice kulturno umjetničkih udruga (v. podizbornik O nama/Kulturna mreža HSK-a) učlanjenje u HSK-a je preko istih Zajednica odnosno učlanjenjem Udruge u županijsku zajednicu udruga, automatizmom postajete i članom HSK-a. Na ovaj način ste oslobođeni od plaćanja članarine HSK-u jer će to u Vaše ime činiti županijska zajednica udruga po znatno povoljnijim uvjetima (po udruzi 100,00 kn).

Prema novom Statutu HSK-a, njegovim članovima mogu postati i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom izvan udruga. Spomenute fizičke osobe za članstvo u HSK-u ispunjavaju sljedeću PRIJAVNICU koju je potrebno dostaviti Hrvatskom saboru kulture, a koji će Vam potom izdati uplatnicu za godišnju članarinu u iznosu od 50,00 kn.

Svim budućim i sadašnjim članovima zahvaljujemo se na aktivnom participiranju u očuvanju i unapređenju kulturno umjetničkog amaterizma Republike Hrvatske!

Kontakte članova Skupštine i Upravnog odbora Hrvatskog sabora kulture pronađite u podizborniku O nama/Kulturna mreža ili na linku Kulturna mreža.

Skupštinu HSK-a (2016.-2020.) čine: Zdravko Obradović - predsjednik (Zajednica KUU županije Dubrovačko-neretvanske), Nada Šešić - zamjenica predsjednika (Zajednica KUU županije Koprivničko-križevačke), Zlatko Herček (Zajednica KUU županije Zagrebačke), Margareta Horžić (Županija Sisačko-moslavačka), Nikolina Luketić Delija (Zajednica AKUD županije Karlovačke), Miro Koren (Zajednica KUU županije Varaždinske), Nada Avsec (Županija Ličko-senjska), Dario Vrbaslija (Zajednica KUU županije Virovitičko-podravske), Mirko Čačić (Zajednica kulturnih udruga Požeško-slavonske županije), Josip Perčević (Županija Brodsko-posavska), Dragan Brzoja (Županija zadarska), Tomislav Levak (Županija Osječko-baranjska), Josip Barišić (Šibensko-kninska županija), Zoran Radostić (Županija Splitsko-dalmatinska), Ines Kovačić Drndić (Županija Istarska), Dejan Buvač (Zajednica HKUU županije Međimurske), Marijana Uzelac (Grad Zagreb), Žana Vukoja (Zajednica KUU županije Bjelovarsko-bilogorske), Doris Kovačić (Županija Primorsko-goranska), Stjepan Đurković (ZAKUD Vukovarsko-srijemske županije) te Mirko Kovačević (predstavnik fizičkih osoba koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom van udruga).

Upravni odbor HSK (2016.-2020.) čine: Dejan Buvač – predsjednik UO, Krešimir Blažek-zamjenik predsjednika, Josip Perčević, Vesna Papac, Zlatko Herček, Milan Ostović, Tomislav Levak, Ana Pirović i Dražen Jelavić.

Prethodni saziv Skupštine i Upravnog odbora HSK-a (2012.-2016.):

Skupština HSK-a: Zdravko Obradović - predsjednik (Zajednica KUU županije Dubrovačko-neretvanske), Mladen Sedak Benčić - zamjenik predsjednika(Zajednica AKUU županije Krapinsko-zagorske), Zlatko Herček (Zajednica KUU županije Zagrebačke), Ivica Posavec (Županija Sisačko-moslavačka), Vesna Papac (Zajednica AKUD županije Karlovačke), Dražen Zlatarek (Zajednica KUU županije Varaždinske), Slavica Benko (Zajednica KUU županije Koprivničko-križevačke), Milan Ostović (Županija Ličko-senjska), Dubravko Bedeković (Zajednica KUU županije Virovitičko-podravske), Mirko Čačić (Zajednica kulturnih udruga Požeško-slavonske županije), Josip Perčević (Županija Brodsko-posavska), Dragan Brzoja (Županija zadarska), Jozo Flegar (Županija Osječko-baranjska), Darko Gulin (Zajednica KUU županije Šibensko-kninske), Ivan Glibota (Županija Splitsko-dalmatinska), Milan Galant (Županija Istarska), Dejan Buvač (Zajednica HKUU županije Međimurske), Sonja Gospodnetić (Grad Zagreb), Žana Vukoja (Zajednica KUU županije Bjelovarsko-bilogorske), Doris Kovačić (Županija Primorsko-goranska) te Stjepan Đurković (ZAKUD Vukovarsko-srijemske županije).

Upravni odbor HSK-a: Dejan Buvač – predsjednik, Krešimir Blažek – zamjenik predsjednika, Josip Perčević, Vesna Papac, Zlatko Herček, Milan Ostović, Tomislav Levak, Josip Vučko i Dražen Jelavić.

Kalendar uključuje aktivnosti kojima su na dan 15. 6. 2018.odobrena sredstva

za realizaciju, te je podložan izmjenama i dopunama.

BR.

NAZIV AKTIVNOSTI

VRIJEME I MJESTO

1.

Promocija knjige Natalije Bajer: U raskoraku

(izdavač: Hrvatski sabor kulture)

13. 2. 2018., Zagreb

2.

Promocija knjige Jelene Stanojčić: Ples ljubavi

(izdavač: Hrvatski sabor kulture)

2. 3. 2018., Zagreb

3.

Razvoj digitalne platforme: Mreža hrvatske kulture

3. 3. – 1. 9. 2018.

4.

Seminar za voditelje folklornih skupina – Tradicijska baština Valpova i okolice

3. - 4. 3. 2018., Valpovo

5.

Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava

10. - 11. 3. 2018., Vukovar

6.

Međunarodna kulturna suradnja HSK & AMATEO – projekt Arts take part – radionica i konferencija Connect

16. - 19. 3. 2018., Deventer, Nizozemska

7.

Seminar folklornog pjevanja za voditelje i članove zborova i pjevačkih sastava

17. - 18. 3. 2018., Dugopolje

8.

Seminar - radionica za likovne stvaratelje: Crtež kao osnova stvaranja likovnoga djela

24. 3. 2018., Zagreb

9.

Seminar za dirigente koncertnih puhačkih orkestara

24. – 25. 3. 2018. Zadar

10.

Gostovanje Županijskog tamburaškog orkestra Stjepan Bujan Stipić iz Čakovca na 38. Državnom susretu tamburaša i mandolinista Slovenije

14. 4. 2018., Mokronog, Slovenija

11.

Seminar za voditelje folklornih skupina - Tradicijsko nasljeđe priobalja i otoka Splitsko-dalmatinske županije

14. – 15. 4. 2018., Karlovac

12.

Razglednica 7 Hrvatskog sabora kulture

6. 5. 2018., Zagreb

13.

Međunarodna kulturna suradnja HSK & AMATEO – projekt Arts take part – Konferencija i Generalna skupština

9. - 11. 5. 2018., Ljubljana, Slovenija

14.

Natječaj za nove skladbe

14. 5. - 15. 10.2018.

15.

58. Festival hrvatskih kazališnih amatera

11. – 13. 5. 2018., Pazin

25. – 27. 5. 2018., Vodice

16.

Nastup Hrvatskog pjevačkog društva LIPA na međunarodnom natjecanju „Laurea Mundi“ – Grand Prix

18 -   21. 5. 2018, Budimpešta,Mađarska

17.

32. Susret hrvatskih puhačkih orkestara

9. - 10. 6. 2018., Novi Vinodolski

18.

29. Susret hrvatskih plesnih ansambala

23. - 24. 6. 2018., Velika Gorica

19.

37. Susret hrvatskih zavičajnih književnika

30. 6. 2018., Zagreb

20.

Seminar - radionica za književne stvaratelje: Put u središte kratke priče

30. 6. – 1. 7. 2018., Zagreb

21.

Gostovanje Satiričkog kazališta mladih Slavonski Brod

na 46. Teatarskom festivalu „Fedra“, Bugojno, BiH

18. 7. – 20. 7. 2018., Bugojno

22.

Sudjelovanje odabranih voditelja folklornih skupina na VII. Seminaru bunjevačkog stvaralaštva

16. - 21. 7. 2018., Tavankut

23.

Gostovanje Kud-a "Sv. Juraj" Draganić na Državnom srečanju folklornih skupin

22. 7. 2018, SLOVENIJA, Beltinci

24.

Gostovanje Tamburaškog društva "Ferdo Livadić“ na festivalu International Youth Music, Festival II.

23.-26. 7. 2018., Bratislava, Slovačka

25.

Gostovanje Gradske limene glazbe Petrinja na Festivalu Pécsi Napok 2018., Pečuh, Mađarska

15. - 16. 9. 2018., Pečuh

26.

Seminar za voditelje folklornih skupina – Narodni plesovi Neretvanskog polja i Zapadne Hercegovine

29. – 30. 9. 2018., Metković

27.

14. Međunarodni festival amaterskih kazališta

28. – 29. 9. 2018., Čakovec

28.

34. Susret likovnih stvaralaca i Izložba Susreta

(Likovni Natječaj otvoren od 30.5. do 2. 7. 2018.)

27. 9. – 6. 10. 2018., Slavonski Brod

29.

Gostovanja nagrađenih kazališnih predstava 58. FHKA na područjima od posebne državne skrbi

rujan/listopad 2018.

30.

51. Susret hrvatskih pjevačkih zborova

6. – 7. 10. 2018., Rovinj

31.

Seminar za voditelje i plesače suvremenog i društvenog plesa –Osnove jazz dance-a

13. – 14. 10. 2018., Požega

32.

Međunarodna kulturna suradnja HSK & AMATEO – projekt Arts take part – konferencija Sharing Arts & Heritage

17.-20.10.2018., Leeuwarden, Nizozemska

33.

25. Susret hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina

20. 10. 2018., Čakovec

27. 10. 2018., Sisak

34.

Seminar za zborske dirigente

20. 10. 2018., Zagreb

35.

Seminar - radionica za voditelje, redatelje i glumce amaterskih kazališnih skupina

27. – 28. 10. 2018., Županja

36.

25. Susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava

3. - 4. 11. 2018., Dugo Selo

37.

15. Susret hrvatskih malih vokalnih sastava

10. - 11. 11. 2018., Sisak

38.

Sudjelovanje u radu Europskog zborskog udruženja - Europa Cantat

15.-18. 11. 2018., Uchisar, Turska

39.

Gostovanje Plesne udruge Gesta Zadar na Festivalu plesne ustvarjalnosti mladih Živa, 2018.,

16-18. 11. 2018, Ljubljana, Slovenija

40.

Stručno-znanstveni skup o folklornom amaterizmu u RH

1. 12. 2018., Zagreb

 

Hrvatski sabor kulture
Adresa: Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb (za kartu kliknite OVDJE.)
OIB: 45263394181 IBAN: HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka), SWIFT: ZABAHR2X
Radno vrijeme: početak između 8 i 8,30 i završetak između 16 i 16,30 sati.

Kontakti:
Davor Tonklin, mag. oec., operater-dokumentarist, (prodaja notnih i svih drugih izdanja HSK, administracija, evidencija članstva, izrada diploma), prodaja@hrsk.hr, 01/4618-825, fax: 01/4621-738

Martina Brumen,  mag. educ. croat., stručna suradnica za kazališnu, književnu i likovnu kulturu, kazaliste@hrsk.hr, 01/4556-879, 095/4556-879

Valentina Dačnik, prof. i dipl. etnologinja, stručna suradnica za plesnu kulturu, ples@hrsk.hr, 01/4556-877, 095/4556-877

Srđana Vrsalović, dipl. muzikolog i prof. povijesti glazbe, stručna suradnica za glazbenu kulturu, glazba@hrsk.hr, 01/4621-737, 095/4621-737

dr. sc. Dražen Jelavić, tajnik HSK-a, tajnik@hrsk.hr, 01/4556-885, 099/4556-879


Prilikom posjeta Hrvatskom saboru kulture možete koristiti garažu HSK-a koja se nalazi s desne strane od glavnog ulaza u zgradu u kojoj se nalaze prostorije HSK-a (Ulica kralja Zvonimira 17, Zagreb). Za otvaranje garažnih vrata molimo nazvati 01/4618-825 (gosp. Davor Tonklin, radnim danom od 8-16 sati). Dolje je priložena fotka garažnog prostora radi lakše orijentacije.

VRH